26
 Απρ 
Ανακοίνωση - διευκρίνιση για τις αρχαιρεσίες
Στις αυριανές (Κυριακή 27 Απριλίου 2014) Αρχαιρεσίες της Εταιρείας Πολιτισμού Χαλκίδας που θα διεξαχθούν από τις 10.00 μέχρι τις 14.00 στον Πρώτο όροφο του Παλιού Δημαρχείου Αβάντων 50,

δικαιούνται να ψηφίσουν όλα τα μέλη (81 στον αριθμό) που έχουν εγγραφεί (μετά από έγγραφη αίτησή τους) στην Εταιρεία Πολιτισμού Χαλκίδας μέχρι και την 14/4/2014.

Τα μέλη - φίλοι της αντίστοιχης Ομάδας στο Facebook (722 στον αριθμό) που δεν έχουν κάνει αίτηση εγγραφής στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία Εταιρεία Πολιτισμού Χαλκίδας, δεν δικαιούνται να ψηφίσουν στις αυριανές εκλογές δεδομένου ότι είναι απλά φίλοι της Εταιρείας και μέλη της Ομάδας μας στο Facebook και όχι μέλη του Νομικού μας προσώπου.