2
 Μαϊ 
006-Πρακτικό Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής