Στην ενότητα αυτή  θέλουμε να υπάρχει  ένα σταθερό σημείο προβολής για τους χορηγούς  μας.   Χωρίς αυτούς ούτε η Εταιρεία θα μπορούσε να λειτουργήσει, ούτε το όραμά μας για τη μελέτη, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χαλκίδας  θα μπορούσε να πάρει σάρκα και οστά. Με τη συνδρομή τους επιτυγχάνεται:

 

   1. η καλή και διαφανής λειτουργία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
   2. η χρηματοδότηση έργων και δράσεων  από όλους τους θεσμούς και τους πολίτες της Χαλκίδας

 

Συνεπώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν μονίμως όλα τα στοιχεία  που θα αποσκοπούν στην πλήρη διαφάνεια της οικονομικής μας διαχείρισης και στην απόδοση μιας διαρκούς και συμβολικής τιμής σε όλους όσους συμβάλλουν για την επίτευξη των σκοπών μας.

 

Επίσης η ενότητα αυτή περιλαμβάνει χρηστικές πληροφορίες για τις δωρεές, τις χορηγίες και το θεσμικό τους πλαίσιο.

 

Οι χορηγοί μας θα προβάλλονται στον ιστότοπο της Εταιρείας, σε όλες τις εκδηλώσεις μας και σε έντυπα που εκδίδουμε. Ανάλογα με το ύψος της χορηγίας θα αποφασίζεται και το χρονικό διάστημα της προβολής των χορηγών μας. 

 


 

Η ενότητα αυτή εξειδικεύει όλους τους τρόπους χρηματοδότησης  της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.  Πέρα από τη χρηματοδότηση που προέρχεται από το κράτος  (κρατικοί πόροι και πόροι προερχόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ) η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  φιλοδοξεί να ανοίξει  νέους «δρόμους»  που θα απευθύνονται:

 

  1. στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση που μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά μέσω προγραμματικών συμβάσεων με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (N.3852/2010, άρθρο 100, ΦΕΚ 87/7.6.2010 Α').
  2. στις οικονομικές δυνάμεις της χώρας που μπορούν να γίνουν «Χορηγοί» μέσω του Χορηγικού Νόμου (Ν.3525/26.1.2007).
  3. στους πολίτες που μπορούν ως δωρητές να πάρουν μέρος στη μεγάλη προσπάθεια για την ανάδειξη του πολιτισμού της Χαλκίδας.

 

Με τους τρεις νέους τρόπους χρηματοδότησης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  ανοίγει όλες τις πηγές της κοινωνίας των πολιτών που θέλουν να συμβάλλουν και θα συμμετέχουν σε ένα  «ρεύμα»  αγάπης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χαλκίδας και της ευρύτερης περιοχής.