ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ


 

Διάσωση Φωτογραφικού Υλικού

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασωθούν και να αναδειχθούν φωτογραφίες από την παλαιά Χαλκίδα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα συνεργασθούμε με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αλλά και ιδιώτες που διαθέτουν φωτογραφικό αρχείο. Στόχος μας είναι οι φωτογραφίες αυτές να αποκτήσουν μόνιμη στέγη όχι μόνο μέσα στο διαδίκτυο αλλά σε χώρο που θα εξευρεθεί στην πόλη της Χαλκίδας.

 

Περιηγήσεις

 Η Εταιρεία θα διοργανώνει ή  θα συμμετέχει σε εκδρομές και περιηγήσεις που έχουν να κάνουν με την πολιτιστική κληρονομιά της Χαλκίδας και της ευρύτερης περιοχής.

 

Διαλέξεις-Ομιλίες

Η Εταιρεία θα διοργανώνει ή θα συμμετέχει σε διαλέξεις, ομιλίες, ημερίδες που αφορούν στην ιστορία και τον πολιτισμό της Χαλκίδας. Θα καταγράφει τις ομιλίες και το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό ώστε να δημιουργηθεί ένα κατά το δυνατόν πλήρες αρχείο για την ιστορία και τον πολιτισμό της Χαλκίδας.

 

Εκδόσεις

Η Εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει στην έκδοση εντύπου για την ενημέρωση των μελών και των φίλων της. Επίσης στα πλαίσια των δυνατοτήτων της θα χρηματοδοτεί εκδόσεις που θα αφορούν στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Χαλκίδας.

 

Ανταλλαγές Πολιτισμού

Η Εταιρεία θα συνεργασθεί με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο να καθιερωθούν επισκέψεις σε χώρες και πόλεις που συνδέονται με την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Χαλκίδας.

 

Μουσείο Ζώσας Ιστορίας

Η Εταιρεία σκοπεύει να δημιουργήσει και να συμβάλλει στη λειτουργία του Μουσείου Ζώσας Ιστορίας. Με αυτό τον τρόπο οι παλιότεροι Χαλκιδέοι θα μπορούν να μεταδίδουν στις νεότερες γενιές την ιστορία της πόλης και τις εμπειρίες τους.

 

Διάσωση κτιρίων

Η Εταιρεία θα καταγράψει όλα τα κτίρια που πρέπει να μελετηθούν, να διασωθούν και αναδειχθούν στη Χαλκίδα και την ευρύτερη περιοχή. Επίσης θα καταβάλλει προσπάθειες για την χρηματοδότηση έργων και δράσεων ώστε να προστατευθούν τα κτίρια που αποτελούν «κομμάτι» της ιστορίας μας.