για Ανάδοχος

Κύριοι,

 

Με την παρούσα αίτησή μου ζητώ να ενταχθώ στους Ανάδοχους της Εταιρείας Πολιτισμού Χαλκίδας.

 

Σας γνωστοποιώ ότι έχω διαβάσει το Καταστατικό του Συλλόγου  και αποδέχομαι τους όρους του.

 

 
*
*
 
 
 
 
*
Εισάγετε τον κωδικό